top of page

Sinthiang Bakary

Sinthiang Bakary is een relatief jong dorp (ongeveer 40 jaar) en bestaat uit 14 families. Het ligt op ongeveer 14 km afstand van Kolda.

Het meest nijpende probleem in dit dorp was toegang tot drinkbaar water in het dorp zelf. Er werd een put geslagen in het dorp.

Hierna gebeurde een MARP-studie, waarbij alle dorpelingen betrokken werden (dorpshoofd en -oudsten, mannen, vrouwen, jeugd). Uit de resultaten  van deze studie werd een 5-jarenplan opgesteld, dat inmiddels is uitgevoerd.

 

Nadien volgden nog twee projecten.

Het volgende werd gerealiseerd:

 1. aanleg van een retentiedijk zodat deze put en die van 7 omliggende dorpen nooit droogstaan
   

 2. aanleg van tuinen waarbij elke gezin een perceel kreeg toegewezen
   

 3. aanleg van landbouwputten van waaruit met zonne-energie water wordt naar een watertoren gepompt, en van hieruit naar bassins in de tuinen zodat men daaruit met gieters kan putten
   

 4. vorming wat betreft het voorbereiden van de bodem, zaaien, kweken en oogsten van de groenten
   

 5. aanschaf van een graanmolen die pelt en maalt
   

 6. oprichting  van een kinderdagverblijf waar jonge kinderen verblijven terwijl hun moeder in de tuin werkt en waar ze ook gezonde voeding krijgen aanschaf van goede zaden, aanleren van kweektechnieken voor rijst en mais
   

 7. oprichten van een gebouw dat dienst doet als graanopslagplaats en graanbank
   

 8. aanschaf van een kar waarmee de vrouwen, die nu meer groenten oogsten dan vroeger, naar de grote markten in de buurt kunnen om deze te verkopen
   

 9. alfabetisering van de vrouwen en enkele mannen in de lokale taal (Poular) en aanleren van de 4 basisbewerkingen van rekenen en het voeren van een simpele boekhouding.
   

Hierdoor is de bevolking in staat om zich beter te voeden, de vrouwen moeten minder harde arbeid verrichten en de gezinnen hebben meer inkomsten.

Men kan lezen, schrijven en rekenen zodat men zelfredzaam wordt. Hierdoor kunnen al deze deelprojecten zelf beheerd worden.

Dit project werd gesteund door de Provincie Limburg en de stad Sint-Truiden.

bottom of page