top of page

VZW DATS houdt zich aan de bepalingen van de Europese privacywetgeving die ook in België vanaf 25/05/2018 geldt.

 

Hoe beheren wij uw gegevens?

 

  • Het verzamelen:
     

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u of door derden aangevraagde dienst.

Bijvoorbeeld: indien u een gift doet van ten minste 40 euro per kalenderjaar geven wij uw naam en adres door aan de Federale Overheids Dienst Financiën, zodat u een fiscaal attest van de overheid krijgt. Wij bezorgen u dat attest.

 

  • Het verwerken en beheren:
     

Indien u daar zelf om vraagt maken wij uw persoonlijke gegevens bekend aan wie u wil en op de manier waarop u dat wil.

In géén geval worden uw gegevens verwerkt zonder dat u hiervan op voorhand op de hoogte is én ermee instemt.

Bijvoorbeeld: ontvangen van giften door een personen of subsidies door instanties die wensen dat wij dit bekend maken.

 

  • Het bewaren
     

Persoonlijke gegevens worden door ons bewaard zo lang dit wettelijk moet.

Bijvoorbeeld: als u een overschrijving op onze bankrekening doet worden uw gegevens gedurende 10 jaar bewaard in onze rekeninguittreksels. Het is immers een wettelijke verplichting om bankuittreksels te bewaren. > U kan uw gegevens zelf beheren door ons te contacteren op dany@vzwdats.be.
 

- U heeft op elk moment recht van inzage in uw gegevens

- U kan uw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld uw adres)

- U kan vragen om vergeten te worden, dat wil zeggen dat al uw gegevens voor altijd geschrapt worden

- Indien u vragen voor ons heeft, kan u ons contacteren

- Indien u vindt dat wij niet correct met uw gegevens omgaan kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

bottom of page