top of page

Alfabetisering

Alfabetisering van 60 vrouwen tussen 14 en 49 jaar, die als vrijwilligsters actief zijn in het ACTPIN famillieplannings project. De geselecteerde vrouwen zijn afkomstig uit (en er actief als vrijwilligsters familieplanning) ruraal gebied van drie administratieve zones: Arewa (13 dorpen), Eroufa (10 dorpen) en Galma (15 dorpen), in totaal 38 dorpen en dorpsclusters.

Dit project werd gesteund door de stad Sint-Truiden.

bottom of page