top of page

Drinkwater

In het dorp Choukoura werd een waterput geboord. Een buis werd tot op ongeveer 40 m diepte geboord, de waterlaag met zuiver drinkbaar water bevindt zich op een diepte van 32 m. Hierop wordt een pomp aangesloten die op zonne-energie werkt.

Het opgepompte water wordt opgeslagen in een metalen watertoren.

Er werd een ondergrondse waterleiding gelegd van Choukoura naar beide buurdorpen, Bayawa 1 en Bayawa 2.

De bevolking is eigenaar van het project, hiertoe werd een beheerscomité opgericht dat bestaat uit de dorpshoofden en de oudsten van de drie dorpen.

Dit project werd gesteund door de Provincie Limburg.

bottom of page